清朝

小秋秋 2019-09-09

清朝(满语:ᡩᠠᡳᠴᡳᠩ ᡤᡠᡵᡠᠨ,穆麟德:Daicing gurun,1616年2月17日、1636年5月15日或1644年10月30日-1912年2月12日),又号大清帝国、大清国、中华大清国、清国,是中国历史上最后一个朝代,也是最后一个征服王朝。统治者为建州女真的爱新觉罗氏。1616年努尔哈赤在今中国东北地区建国称汗,国号“金”,史称后金,定都赫图阿拉(即兴京,今辽宁新宾)。1636年皇太极改国号为“大清”并称帝。
1644年李自成建国顺,明朝灭亡。同年,清军趁机由吴三桂引领入关以打败李自成,随后多尔衮迎顺治帝迁都顺天府(今北京),清朝入主中原。历经康熙、雍正及乾隆三帝,清朝的综合国力及经济文化逐步得到恢复和发展,建立庞大的领土与藩属国,史称康雍乾盛世,是清朝发展的高峰时期。然而清廷推行文字狱与“首崇满洲”政策,让部分学者不认同此为文化意义上的盛世。

鸦片战争开启中国近代历史,使中国由东亚的中心变成列强环伺的国家。西方列强迫使清廷签订不平等条约,以武力获得在华利益。清朝在抵抗外侮与内忧的同时,也一直处于改革派与守旧派拉锯的局面。在列强入侵的同时西方科学与文化亦引入中国,让清朝发起一连串的改革与革命,如自强运动,促使中国文化的成长与革新。然而甲午战争的失败使改革的努力受到沉重打击,并使列强瓜分中国。而维新运动随守旧派的抵制而告终。在义和团排外失败、引来八国联军后,清廷也推动清末新政,虽取得一些成效,但部分内容让许多知识分子失望,转而支持革命。1911年辛亥革命爆发,1912年1月1日中华民国成立,同年宣统帝于2月12日退位,清朝正式灭亡。清朝从后金建立开始算起,共有十三帝,历时296年,又有满清十三皇朝之称,自入关并迁都北京以来,共历十帝,历时268年。

政治制度基本上沿袭明朝,然而其最高决策单位随皇帝的授权而变动,例如军机处、总理衙门等,提升行政效率,皇帝也能充分掌权。清朝中期文字狱兴盛,若有疑似反清复明的运动与散播不利皇帝的消息,往往会引来冤狱,牵连成千上万人受害,其实每个王朝都有文字狱,因为清朝是异族。军事方面原先以八旗军为精锐,庞大的绿营为辅,后来以绿营和地方军如湘军、淮军为支柱。清朝领土最大可达1400多万平方公里,清末时期也维持1140万平方公里左右。政治稳定、广泛种植新作物与赋税制度的改变,使得中国人口最后突破以往的平均值,达到四亿左右。国内与国外的贸易提升,带动经济农业与手工业的发展。然因重农思维,商业仍未发展出资本主义。

皇太极改“金”为“清”的原因,未有史料明确记载。可能为掩盖女真曾臣服于明朝的历史,以鼓舞士气,进攻明朝;“清”之国号,或云是金的谐音,而且满人尚青,加水字边以符合五德终始说,用水免去朱明之“火”;还有一种观点认为“大清”这一国号并非来自汉语,而是满语中的一个蒙古借词“ᠳᠠᠢᠼᠢᠨ”(Daičin),原意为“好战者”,故大清国的意思是“上国”或“善战之国”。

相关人物

24905
晚清重臣曾国藩
14626
清朝第十一位皇帝清德宗光绪帝爱新觉罗·载湉
13343
清朝开国皇帝清太宗爱新觉罗·皇太极
13115
清末民初的軍事和政治人物袁世凯
12086
清世宗雍正皇帝爱新觉罗·胤禛(胤祯)
11831
晚清第一重臣李鸿章
10256
清圣祖康熙帝爱新觉罗·玄烨
9397
清太祖爱新觉罗·努尔哈赤
9162
清朝洋务派代表人物之一张之洞
8844
清朝官员、诗人和教育家丘逢甲
8703
清朝大臣,著名湘军将领左宗棠
8398
清末民族英雄林则徐
8165
清代末代皇帝溥仪的妾侍淑妃文绣/额尔德特·文绣
8124
清末、中华民国军事将领、政治家、银行家、实业家陈其采
7709
清末小说家刘鹗
7620
清朝末著名爱国武术家霍元甲
7422
清光绪帝载湉宠妃珍妃他他拉氏
7410
清孝庄文皇后博尔济吉特布木布泰/本布泰
7354
清朝及中华民国军事将领,武术家李景林
7327
清文宗咸丰帝爱新觉罗·奕纻/爱新觉罗·奕詝
7258
晚清大臣,湘军首领胡林翼
7236
清末民初政治人物、外交家唐绍仪
7232
清穆宗同治帝爱新觉罗·载淳
7194
清高宗乾隆帝爱新觉罗·弘历
7095
晚清贵族重臣第十代肃亲王爱新觉罗·善耆
7047
大清太傅内阁议政大臣陈宝琛
7019
晚清思想家魏源
7005
清末海军将领丁汝昌
6999
清世祖顺治皇帝爱新觉罗·福临
6961
清末科学家徐寿
6830
清末大臣恭忠亲王爱新觉罗·奕訢/爱新觉罗·奕䜣
6806
台湾首任巡抚刘铭传
6710
明清将领尚可喜
6687
1861年至1908年间清朝的实际统治者慈禧太后叶赫那拉·杏贞
6570
清末将领董福祥